css-accessibilty-validator-by-elad-shechter

CSS Accessibility Validator

במסגרת חוקי הנגישות בארץ, הכנתי פרוייקט חדש וראשון שלי ב Github, פרוייקט של זיהוי בעיות נגישות באתרי אינטרנט בעזרת CSS בלבד! הפרוייקט משתמש ביכולות המתקדמות של CSS3 על מנת לזהות...